New Page 1
 
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ YARIYIL
KODADITUK KODADITUK
OOE 104BİLGİSAYAR I223 OOE 109ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ202
OOE 106ÇOCUK GELİŞİMİ KURMLARI I303 OOE 111BİLGİSAYAR 2: ICT223
OOE 102KIBRIS TARİHİ303 OOE 112ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARI II223
OOE 117KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ I122 OOE 114EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ303
OOE 107OKULÖNCESİ EĞİTİM İLKE VE YÖNTEMLERİ303 OOE 115İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ303
OOE 105ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ303 OOE 118KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ II122
OOE 101TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM202 OOE 113MÜZİK I303
OOE 103YABANCI DİL I 202 OOE 116OKUL DENEYİMİ143
      OOE 108TÜRKÇE II - SÖZLÜ ANLATIM202
      OOE 110YABANCI DİL II202
           
ÜÇÜNCÜ YARIYIL DÖRDÜNCÜ YARIYIL
KODADITUK KODADITUK
OOE 204BEDEN EĞİTİMİ I122 OOE 209BEDEN EĞİTİMİ II122
OOE 205ÇOCUK  SAĞLIĞI VE BESLENMESİ 404 OOE 214İŞ TEKNİK143
OOE 202GENEL COĞRAFYA VE KIBRIS COĞRAFYASI303 OOE 211ÇOCUKTA KAVRAM GELİŞİMİ 303
OOE 216KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ III122 OOE 217KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ IV122
OOE 203MÜZİK II 303 OOE 213OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÇOCUK ŞARKILARI VE ÖĞRETİMİ223
OOE 206ÖĞRENME ÖĞRETME303 OOE 210OKULÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 303
OOE 207RESİM223 OOE 212OYUN GELİŞİMİ VE ÖĞRETİMİ223
OOE 201YABANCI DİL III202 OOE 208YABANCI DİL IV202
           
BEŞİNCİ YARIYIL ALTINCI YARIYIL
KODADITUK KODADITUK
OOE 304BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ223 OOE 310ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE UYUM BOZUKLULARI303
OOE 301ÇOCUK EDEBİYATI303 OOE 308DİL GELİŞİMİ VE ERKEN YAŞTA OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK223
OOE 315İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ I202 OOE 311FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ223
OOE 305OKULÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ223 OOE 316İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ II202
OOE 302OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ARAÇ GELİŞTİRME223 OOE 314ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II143
OOE 303OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME303 OOE 312ÖZEL EĞİTİM I303
OOE 307ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - I143 OOE 309RESİM-İŞ ÖĞRETİMİ223
           
YEDİNCİ YARIYIL SEKİZİNCİ YARIYIL
KODADITUK KODADITUK
OOE 412İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ III202 OOE 408AİLE EĞİTİMİ303
OOE 414MEZUNİYET PROJESİ000 OOE 411İLKYARDIM200
OOE 401ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ223 OOE 413İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ IV202
OOE 404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI -III143 OOE 415MEZUNİYET PROJESİ000
OOE 402ÖZEL EĞİTİM II223 OOE 407OKULÖNCESİNDE DRAMA 223
OOE 405SINIF YÖNETİMİ223 OOE 406REHBERLİK223
OOE 403SEÇMELİ I200 OOE 409ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI -IV143
      OOE 410SEÇMELİ II200
           
Not : Mezuniyet Projesi dersi her öğrenci için haftalık bir saat üzerinden hesaplanır.

 

 

Atatürk  İlkeleri  ve Devrimleri

Bu dersin genel amacı öğretmen adaylarının Atatürk ilke ve devrimlerini kavramalarını ve ilkokul öğrencilerinde Atatürk sevgisini canlı tutarak, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı nesillerin yetişmesine katkı koymaktır.Milli Mücadele ile Cumhuriyetin temel ilkelerinin öğretilmesi,Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve sonrasında meydana gelen gelişmelerin anlaşılmasını sağlamak ve Atatürkçülüğün kökleşerek varlığını sürdürecek nesiller yetişmesine katkı koymak.


Beden Eğitimi I

Bu dersin genel amacı; öğretmen adaylarına beden eğitimi ve sporun sağlıklı bir yaşam içiç önemini kavratmak ve bir yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamaktır. Ayrıca düzen alıştırmaları ve sportif oyunlarla ilgili tekniklerin kazandırılması, spor kültürünün artırılması, milli bayramları kutlama etkinliklerine tören yürüyüş takımı hazırlamak, düzen alıştırmaları ve temel cimnastik formlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Uygulama Boyutu: Milli bayramları kutlama etkinliklerine katılım, sportif oyunların temel tekniklerinin uygulanması ve takım oyunu.


Beden Eitimi II

Bu dersingenel amaçları öğretmen adaylarına sportif oyunlarla  ilgili temel teknikleri ve oyun kurallarını öğretmek ve egzersizliern sağlık üzerine etkilerinin kavratılmasıdır.

Öğretmen adaylarının sportif oyunların temel tekniklerinin yanı sıra oyun kuralları hakkında bilgilendirilmesi, egzersizlerin sağlık üzerine etkileri ve sakatlıklarda ilk yardım konularında bilgilendirilmesi , düzen alıştırmalarında çalışmalar amaçlanmaktadır. Uygulama Boyutu: Sportif oyunların temel tekniklerinin uygulanması ve takım oyunu. İlkyardım konusunda örnekleme yapılması. Milli bayramları kutlama etkinliklerine katılım.


 

 

 

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

Bu dersin genel amaçları okulöncesi eğitim verilen okullarda  beden eğitimi aktivitelerinde ve oyunlarda uygulanacak metod ve tekniklerle ilgili öğretmen adaylarının bilgi düzeylerini artırmak ve çocuklarla oyun oynamalarını öğretmektir.

            Bu derste öğretmen adaylarının beden eğitiminin genel tanımı ve amaçları; beden eğitiminin okullardaki amaçları okulöncesi (3 – 6 yaş). Beden eğitimi aktivitelerinde ve oyunlarda uygulanacak metod ve teknikler, hareket öğretiminde izlenecek yollar; uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar; uygulamalarda kullanılacak araçlar ve motorsal öğrenmede basamaklama yöntemlerinin beden eğitimi amaçlarına yönelik olmasıyla ilgili bilgi düzeylerini geliştirme hedeflenmektedir.Uygulama Boyutu: Öğretmen adaylarının beden eğitimi dersi uygulamalarında öğretim yöntemlerini kullanmalarını sağlamaktır. Çocuk oyunlarının, çocukların gelişim özelliklerine uygun hazırlanıp icrasının yapılması.


 

 

Bilgisayar 2: ICT

Çağın gerektirdiği bilgisayar okur yazarlığı ve elektronik iletişim becerilerin geliştirilmesi çalışmalalarını kapsamaktadır.


Bilgisayar I

Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (database) programlarıyla çalışma; alanının eğitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.


Aile Eğitimi

Çocuk yetiştirmede farklı aile tutumlarını , çocuk yaş ve gelişim düzeyine uygun iletişim becerilerini inceler. Çocuk yetiştirmede ailenin önemi ve değişik yaklaşımlar ile okul aile iletişiminde öğretmenin rolünü irdeler. Farklı gereksinimi olan çocukların aileleri ve gereksinimlerini inceler.


Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi

Doğum öncesinden başlayarak çocuğun sağlığını etkileyen faktörler, bağışıklama yöntemleri, yaş gruplarına göre sık görülen hastalık ve kazalar , alınabilecek önlemlerin irdelenmesi. Beslenmenin önemi ,besin öğeleri ve besin grupları, yaş gruplarına göre yaşanan beslenme problemleri ve dengeli beslenme kurallarının incelenmesi.


 

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; çocukların seviyelerine uygun diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; Çocuk Edebiyatına ilişkin örnekler ve incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsaneler, gerçek hikayeler, şiir, biyografi incelemesi.


Çocuk Gelişimi Kuramları I

Doğum öncesinden başlayarak okulöncesi dönem sonuna kadar insan gelişimini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri ele alır.Gelişimdeki temel kavramları (örn: Biyolojik,psiko- dinamik, davranışçı ve bilişsel) irdeler. Ayrıca o-6 yaş dönemindeki , psiko-motor, kişilik , ahlak, psiko-sosyal, bilişsel ve cinsel gelişimini inceler. Bu döneme özgü gelişim skalalarının ( Hacettepe Gelişim Değerlendirme Formları, Portage Erken Çocukluk Gelişim Programı vb.) tanıtım ve kullanımına yoğunlaşır.


 

Çocuk Gelişimi Kuramları II

İlkokul döneminden itibaren yetişkinlik dönemine kadar insan gelişimini ele alır, Bu yaş dönemindeki psiko-motor, kişilik , ahlak, psiko-sosyal, bilişsel ve cinsel gelişimi inceler.


Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları

Ruh sağlığı kavramı; çeşitli teoriler; psikolojik olgunluk; çocuk ruh sağlığı ve ruhsal gelişim dönemleri; ruhsal bozuklukların tanımı ve nedenleri; ruhsal bozukluk belirtileri; savunma mekanizmaları; ailede ruh sağlığı; çocukta uyuö sorunları; çocukluk nevroz ve psikozları.


Dil Gelişimi ve Erken Yaşta Okuma Yazmaya Hazılrık

Dil gelişim dönemleri ,dil gelişimini etkileyen faktörler, dil gelişiminde algının önemi, dil gelişiminde dikkat kontrolünün önemi, dil gelişiminde oyunun öneminin incelenmesi. Kavram ve dil gelişimini destekleyici etkinlikler, planlanması, hazırlanması ve uygulanması. Okuma-yazmaya hazır oluş ve okul  olgunluğu davranışlarının incelenmesi. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının planlanması, hazırlanması ve uygulanması.


 

Eğitimde Araştırma Teknikleri

Bu dersin genel amacı öğretmen adaylarının eğitimle ilgili konularda mevcut araştırmaları inceleme becerilerini kazanmalarına ve küçük çapta araştırma desenleri oluşturup uygulamalarına olanak sağlamaktır. Bu bağlamda aşağıda belirtilenler dersin genel içeriğini oluşturmaktadır: Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar; bilgi edinme yolları; temel araştırma çeşit ve yöntemleri; rapor, tez ve ödev hazırlama yöntemleri; araştırmalarda hata ve kontrol; araştırma önerisi oluşturma; temel nitel araştırma yöntemleri; nitel araştırmaları planlama; nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri; nitel araştırmalarda veri analizi; araştırma sonuçlarını kullanma.


İlkyardım

Kredisiz olarak bir dönem boyunca sağlık bakanlığından uzmanlarca verilen ve ilkyardım niteliğindeki sağlık tedbir ve tekniklerinin tartışıldığı bir derstir. Öğretmen adayları bu derste hastane ortamında da uygulama yapma olanağı bulmakta ve kurs sonunda sağlık sertifikası almaktadırlar.


Yabancı Dil I

İngilizce Dilinde dinleme, konuşma, okuma, yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.


 

Yabancı Dil II

İngiliz Dilide dinleme, konuşma, okuma, yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.  Bu dönemin sonunda öğrencilerin Ortak Avrupa Dil Çizelgesi B 1 düzeyine ulaşması.


Yabancı Dil  III

Genel ve profesyonel İngilizcenin geliştirilmesi. Öğrencilerin makale okuyup yorum yazmaları. İlkokul ve okulöncesi eğitimiyle ilgili konuk konuşmacılar ayarlanması ve seminerler düzenlenmesi.


Yabancı Dil  IV

Genel ve profesyonel İngilizcenin geliştirilmesi. Öğrencilerin makale okuyup yorum yazmaları. İlkokul ve okulöncesi eğitimiyle ilgili konuk konuşmacılar ayarlanması ve seminerler düzenlenmesi.


İngilizce Öğretimi I

İngilizce öğretim tekniklerinin öğretilmesi. Kaynaklar ve teknikler kullanılarak ders planlanması. Dil bilgisi, şarkı, hikaye ve telaffuz öğretimi konularının irdelenmesi. Ortak Avrupa Dil Çizelgesi’ne göre birinci seviye değerlendirilmesi.


İngilizce Öğretimi II

Farklı okullarda ve sınıflarda gözlem yapılması. Sınıf yönetimi eğitimi verilmesi. Öğrenci hatalarının sınıflandırılması ve düzeltilmesi yöntemlerinin incelenmesi. Materyal geliştirme, grup ve ikili çalışmalar yapılması. Karma düzey öğretim konusunda bilgi verilmesi.


İngilizce Öğretim III

Metodoloji ve mikro-öğretim. Materyal geliştirme 2. Ortak Avrupa Dil Çizelgesi’ne göre ikinci seviye değerlendirilmesi.


İngilizce Öğrtimi IV

Metodoloji. Sınıf içi uygulama ve gözleme dayalı olarak öğretmen adaylarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların sınıfta tartışılması.


 

 

İnsan Anatomisive Fizyolojisi

Bu derste amaçlanan, öğretmen adaylarına insan organizmasının işleyişi hakkında bilgi kazandırmak, insan organizmasının dış zararlı etkenlere karşı nasıl korunabileceğini öğretmek ve sağlıklı bir yaşam için nelere dikkat edilmesi konusunda bilgilendirerek sağlıklı bir yaşama tercih oluşturacak becerileri gerek kendi yaşamlarında, gerekse mesleki yaşamlarında  kullanabilme yetilerini kazandırmaktır.


İş Teknik

İş kavramı, estetik, ergonomik ve amaca uygun ürün üretebilme becerisinin geliştirilmesi. Proje kavramı, proje ile ilgili kavram ve terimlerin öğretimi. İş araç ve gereçlerinin tanıtımı. Malzeme özelliklerini bilme ve zararlı olabilecekleri ayırt edebilme. Teknik çizim bilgi ve becerisinin geliştirilmesi. Yaratıcı çizim bilgi ve becerisinin geliştirilmesi. Yaratıcı proje tasarım ve uygulamalarını yapabilme.


Çocukta Kavram Gelişimi

Bu dersin amacı okulöncesi öğretmenliği programı öğrencilerinin, okulöncesi dönem ile ilgili var olan “bilgi formları”nı tanımaları ve söz konusu bilgi formlarının öğrenciler tarafından öğrenilirken hangi bilişsel davranışları gösterdikleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ayrıca okulöncesi dönem ile ilgili bilgi formlarını nasıl öğretecekleri ile ilgili öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri öğretmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şema ve öğretilmesi, işaret ve öğretilmesi, sembol ve öğretilmesi ile kavram nedir? konuları üzerinde durulacak ve okulöncesi öğretmen adaylarının eğitim ihtiyaçları giderilmeye çalışılacaktır.


Kıbrıs Tarihi

Kıbrıs tarihinin genel amacı öğretmen adaylarının kıbrıs tarihi konusunda yeterli olarak bilgilenmelerini sağlamak ve ilkokul çağındaki çocukların yaşadıkları topraklar hakkında yeterli bilgilere sahip olarak yetişmelerine olanak  sağlamaktır. Bu derste Kıbrısın Ilkçağda ve Ortaçağdaki durumu ile kimler  tarafından yönetildiği ,  Türklerin adaya geldiği süreçte, Kıbrısın Osmanlılar tarafından fethedilmesi, Anadoludan Türklerin getirilerek adaya  yerleştirilmesi,Osmanlı döneminde Kıbrıs kültür ve uygarlığı,ekonomik ve sosyal yaşam,Kıbrısın yönelitiş biçimi, adanın Ingilizlere devri,Ingiliz yönetiminde Kıbrıs Türklerinin siyasi,ekonomik,sosyal vekültürel durumları ile Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulması ve sonrasında meydana gelen gelişmeler.Kıbrıs Türklerinin mücadeleleri,1974 Barış Harekatı ve sonrasında meydana gelen gelişmeler aktarılarak öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak ve günümüzü değerlendirmelerine olanak sağlamak.


Kıbrıs Türk Kültürü I

Bu derste, öğretmen adaylarının, genelde Halk Bilimi özelde ise Kıbrıs Türk Halk Kültürü alanında  bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içerik göz önünde bulundurulmaktadır:

 • Bilim nedir? Sosyal- sözel bilimler? Bilimdalları arasındaki ilişkiler. Halk biliminin etimolojisi. Bilim dalının öteki bilimler arasındaki yeri ve ilişkisi.
 • Halk Bilimi Nedir? Tarihsel gelişimi, Türkiye’de gelişimi, ülkemizdeki gelişimi.
 • Halk Bilimine konu olan malzemelerin özelikleri ve  malzemelerin türleri
 • Halk Biliminin Malzeme türlerine göre incelenen dallar…
 • Halk inanışları , Halk giyimi(Halk Biliminin Dallarına göre incelenmesine devam…)
 • Halk oyunları , Seyirlik oyunlar
 • Doğum, düğün, ölüm adetler , Dinsel gelenekler
 • Halk müziği, Halk deyişleri, atasözleri.
 • Halk edebiyatı ,Halk sporları
 • Yemek ve mutfak sanatı ,El sanatları, Zanaatlar
 • Batıl inanışlar, Çocuk oyunları
 • Ev mimarisi,Halk mimarisi
 • Günümüzdeki folklorik malzemelerin, dallarına göre kültürel ve tarihsel derinlikte değerlendirilmesi, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğinde folklorik ürünlerin etkisi(Modern Toplumun değerlendirilmesi açısından)
 • Kitle iletişiminin kültürel etkilerinin, halkbilimsel açıdan değerlendirilmesi.

Kıbrıs Türk Kültürü II

Bu derste, öğretmen adaylarının Kıbrıs Kültür Tarihi ve halkbilimsel yaklaşımla kültürel öğelerin değerlendilirmesini öğretmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içerik göz önünde bulundurulmaktadır:

 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri’ne kısa bir bakış
 • Halkbilimsel Araştırma Yöntem ve Tekniklerine kısa bir bakış
 • Kıbrıs Kültür Tarihi (Medeniyetler açısından)
 • Kıbrıs Kültür Tarihi (Etnografik açıdan)
 • Kıbrıs Kültür Tarihi (Dinsel açıdan)
 • Kıbrıs Kültür Tarihi (Günümüz Kıbrıs Türk Kültürünün, kültür tarihi açısından irdelenerek değerlendirilmesi anlaşılmasına yönelik bir çalışma için)
 • Eğitim açısından halkbilimsel yaklaşımın temelleri ve önemi
 • Öğretmenlik mesleği açısından halkbilimsel yaklaşımın temelleri ve önemi
 • Halkbilimsel öğelerin toplumsal ve ekonomik ilerleme açısından değerlendirilmesi ve kullandırılması
 • Kültürel değişim açısından halkbilimsel öğelerin değerlendirilmesi-kültürel, iletişimsel,siyasi, v.b.
 • Halkbilimsel öğelerin gelecek kuşaklara aktarılması
 • Halkbilimsel öğelerin sergilenmesi ve ülke tanıtımı ve turiz açısından kullanımı
 • Seçilecek bir bölgede derleme ve uygulama çalışması
 • Yapılan çalışmanın değerlendirilmesi

Kıbrıs Türk Kültürü III

Bu derste, öğretmen adaylarına Halk Danslarının ortaya çıkışı, içeriği geleneksel boyutu ve alandaki sorunlar hakkında bilgi vermek hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içerik göz önünde bulundurulmaktadır:

·   Halk Danslarının oluşumu ve fiziksel faktörler  

 • Halk Danslarının oluşumu ve biyolojik faktörler
 • Halk Danslarının oluşumu ve toplumsal – kültürel faktörler
 • Halk Danslarının Özelikleri
 • Halk Danslarında Giysi
 • Halk Danslarında Müzik-Ritim
 • Halk Danslarında Dans-Figür
 • Halk Dansları ve Sahne Sanatları
 • Kıbrıs Türk Halk Dansları Alanında Yapılan Araştırma Çalışmaları
 • K.T.H.D. Kullanım Alanları ve Alandaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 • K.T.H.D. Alanında Araştırma ve Arşivleme
 • Halk Danslarında İyi Örnekler

 

Kıbrıs Türk Kültürü IV

Bu derste, öğretmen adaylarına Halk Danslarının öğretimine ilişkin teknikler ve sahne, müzik, giysi uygulamalarının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içerik göz önünde bulundurulmaktadır:

·    Dans – Bedeni kullanma – vücut ağırlığı

·    Figür analizi ve uygulamaları  

 • Figür – ritim , figür – melodi 
 • Sahne modelleri ve Halk Dansları sahneleme biçimleri
 • Geleneksel icra ve Sahne düzenlemesi
 • K.T.Halk Danslarında Giysiler ve kullanım detayları
 • K.T.Halk Dansları ve figürleri
 • Tavır ve karakteristik özellikler
 • Dansların öğretimine ilişkin kullanılacak teknikler
 • K.T.H.Dansları figürlerinin incelenmesi ve uygulamalar  
 • K.T.H.Dansları figürlerinin incelenmesi ve uygulamalar  
 • K.T.H.Dansları figürlerinin incelenmesi ve uygulamalar  
 • K.T.H.Danslarının Sınıflandırılması

Müzik I

Bu dersin temel amacı okulöncesi eğitimde kullanılan bir müzik aletinin öğretmen adaylarına öğretilmesini sağlamaktır. Dersin kapsamını aşağıdaki konular oluşturmaktadır.

İnsan hayatında müzik,temel  müzik bilgileri, sayımlama ve nota okuma, seslerin Yazılması ve okunması, insan sesinin oluşumu ve insan sesleri, bir müzik aletini tanıma, çalgılarda sesin oluşumu, müziksel işitme eğitimi, tartımlama ve tartım kalıbı dersin temel konularıdır.


Müzik II

Bu dersin temel amacı okulöncesi eğitimde kullanılan bir müzik aletinin öğretmen adaylarına öğretilmesini sağlamaktır. Dersin kapsamını aşağıdaki konular oluşturmaktadır.

Tartım ritm çalışması, majör ve ilgli minörler, iki sesli koro çalışmaları, müzik aleti çalışmaları dersin kapsamını oluşturmaktadır.


Okulöncesi Eğitimde Program Geliştirme

Dersin temel amacı okulöncesi eğitim programını öğretmen adaylarına tanıtmakve okulöncesi eğitim etkinliklerini planlama becerisini kazandırmaktır. Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, okulöncesi eğitim programlarının incelenmesi, okulöncesi eğitimde program geliştirmenin temel ilkeleri, okulöncesi eğitimde hedefler, içerik, öğretim faaliyetleri, değerlendrime ve yıllık-ünite-günlük planların hazırlanması dersin temel konularını oluşturmaktadır.


Okulöncesi Eğitim İlke ve Yöntemleri

Okulöncesi eğitimin, tanım, önem, tarihçe, amaç ve ilkelerinin incelenmesi. Okulöncesi eğitimde farklı yaklaşımlar ve bu yaklaşımları etkileyen felsefeler, kurallar ve politikaların irdelenmesi. Okulöncesi eğitimin KKTC’deki durumu. Okulöncesi eğitim programının ilke, ve içerik yönünden incelenmesi.


Okulöncesi Eğitimde Matematik Öğretimi

Bu derste okul öncesi programı öğretmen adaylarını, okul öncesi dönem çocuklarının temel matematiksel düşünme becerilerini kazanmalarına olanak veren öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilecek seviyeye eritirmek hedeflenmektedir. Bu bağlamda aşağıda belirtilenler dersin genel içeriğini oluşturmaktadır: Okul öncesi matematiğinin genel yapısı ve kuramsal temeller. Okul öncesi matematiğinin içeriği; sayı kavramları ve temel matematiksel işlemler, geometri ve görsel algı, ölçme, örüntüler ve cebirsel algı, veri analizi ve ifadesi. Okul öncesi dönem çocuklarının matematik ödevleri: Üst düzey ödevler; problem çözebilme, problem oluşturabilme, akıl yürütme, matematiksel dili kullanabilme (örn: matematiksel söylem), matematiksel bağlantılar kurabilme, matematiksel gösterim ve ifadelendirme becerilerini sergileyebilme. Alt düzey ödevler; sayabilme, sıralayabilme, sınıflayabilme, ayırtedebilme, karşılaştırabilme, eleştirebilme, şekillerle formlar ve objeler oluşturabilme, konum belirleyebilme ve ifade edebilme, basit tekrarlı örüntüleri taklit edebilme, basit grafiksel anlatım becerilerini sergileyebilme. Okul öncesi dönem çocuklarının etkin matematiksel beceriler kazanmaları yönünde kaliteli öğretim strateji, yöntem ve teknikleri tasarlama ve kullanma. Okul öncesi dönem çocuklarının etkin matematiksel beceriler kazanmaları yönünde kaliteli öğrenme mekanları tasarlama ve kullanma. Okul öncesi dönem çocuklarının etkin matematiksel beceriler kazanmaları yönünde kaliteli öğretm materyalleri geliştirme ve kullanma. Okul öncesi dönem çocuklarının matematiksel becerilerini ölçme ve değerlendirme.


Fen ve Doğa Etkinlikleri

Okulöncesi eğitimde fen ve doğanın önemi, bilişsel gelişim, bilimsel süreçler, bilimsel kavramlar ve kavram öğretiminin incelenmesi. Okulöncesi fen ve doğa kavramlarının geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerin incelenmesi. Fen ve doğa etkinlikleri köşesinin içerik ve özelliklerinin incelenmesi. Fen ve doğa etkinliklerinin planlanması, hazırlanması uygulanması.


Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme

Okulöncesi sınıflarda kullanılan araç ve gereç bilgisi. Proje tasarımı, çizimi, uygulaması. Kesici, delici, yapıştırıcı ve ekleyici malzemeleri tanıma ve uygulamada kullanabilme. Okulöncesi sınıflarda etkinlik köşelerinde kullanılan araçların artık veya yeni malzemelerden projelendirilerek üretebilme becerisinin gelitirilmesi. Yaratıcı gücünü kullanarak iş yapabilme.


Okulöncesi Eğitimde Ölçme Değerlendirme

Bu dersin amacı okulöncesi öğretmen adaylarının okulönesi programı ile ilgili   ölçme ve değerlendirme ile ilgili genel eğitim ihtiyaçalarını karşılamaktır.Yukarıda verilen amaç doğrultusunda okulöncesi öğretmen adaylarına, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  ile ilgili temel kavramlar, ilkeler, süreçler, geçerlik ve güvenirlik, okulöncesi programları ile ilgili ölçme ve değerlendirme teknikleri, başarıyı ifadelendirme konuları ile ilgili hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Okul Deneyimi

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir  öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunlar, araç-gerç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri. Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem uygulama konuları; öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.


 

 

Oyun Gelişimi ve Öğretimi

Oyun, oyunun önemi, farklı eğitimcilerin oyun konusunda görüşleri,oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri, oyun çeşitleri ve evreleri, oyun yerleri ve araç gereçlerini inceler. Oyun öğretiminin genel ilkeleri ile okulöncesi dönem çocuğuna uygun öğretim yöntemlerini irdeler.


Özel Eğitim I

Özel eğitimin tanımı,tarihçesi, özel eğitim konusuna değişik yaklaşımlar, başka ülkelerde özel eğitim uygulamaları, özel eğitimin temel ilkeleri, özel eğitime muhtaç çocukların sınıflandırılması ,özel eğitimde yönetsel düzenlemeler, bireysel eğitim planları ve kaynaştırmanın irdelenmesi. KKTC’deki özel eğitim uygulamaları.


Özel Eğitim II

Kaynaştırma ve birlikte eğitim, kaynaştırma ekibi ve görevleri, kaynaştırmanın yapılabilmesi için gerekli şartların neler olması gerektiğinin incelenmesi.Bireysel eğitim planları içinde kaynaştırmanın yerinin ve kaynaştırmada sınıf öğretmeninin görevlerinin irdelenmesi.


Öğrenme-Öğretmen

Dersin temel amacı öğretmen adaylarına öğrenmenin oluşumunu kavratmak ve öğretime ilişkin ilke ve modelleri uygulayabilme becerisini kazandırmaktır. Öğrenme ve öğretime ilşkin temel kavramlar, öğrenme kuramları, öğretme modelleri, öğretim stratejileri, öğretim teknik ve yöntemleri, öğrenme ürünleri ve öğretimi, öğretimde çağdaş yaklaşımlar ve öğretim hizmetinin niteliğinin artırılması dersin kapsamını oluşturmaktadır.


Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Bu dersin amacı okulöncesi öğretmen adaylarının Öğretmenlik Mesleği terminolojisi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yukarıda verilen amaç doğrultusunda öğretmen adaylarına Öğretmenlik Mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk Eğitim Tarihi ve Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi ile ilgili bilişsel ve duyuşsal hedefler kazandırılması tasarlanmaktadır.


 

Öğretmenlik Uygulaması I, II, III, IV 

Uygulama dersleri öğretmen adaylarının teorik bilgilerini gerçek sınıf ve okul ortamlarında uygulamalarına olanak tanımaktadır. Akademide üçüncü sınıftan başlayarak yürütülen uygulama dersleri toplam 50 iş gününü kapsamaktadır. Uygulama dersleri her dönem belirli öğretim elemanlarının yönetiminde olması yanında uygulamaya çıkan öğretmen adayları danışman öğretmenlerce yönlendirilmektedir. Haftanın 5 günü yapılan uygulamalar Cuma günleri öğleden sonraları toplu halde tartışılmaktadır. Her uygulama dönemi sonunda sunulmak üzere öğretmen adayları bir “uygulama portfolyosu” hazırlamaktadırlar.


Rehberlik

Bu dersin amacı, öğrencierin rehberlik hizmetlerine ilişkin anlayış ve yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır. Bu dersin kapsamı, rehberlik hizmetlerinin tanımı; eğitim içindeki önemi; rehberlik hizmetlerinin alanı; ilkeleri; öğretmenlerin rehberlik hizmetleri içindeki görev ve sorumlulukları; kapsamlı gelişimsel rehberlik programı ve gelişimsel temelli etkinlikler.


Resim

Güzel sanatların tanımları, resmin güzel sanatlar içindeki yeri ve öneminin kavratılması. Estetik duygunun geliştirilmesi. Estetik ürünler üretme becerisinin geliştirilmesi. Resim yolu ile düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma. Desen çizim teknikleri, renkli resim teknikleri teori ve uygulamaları. Üç boyutlu çalışmalar bilgi ve becerisinin geliştirilmesi.


Resim İş Öğretimi

Sanat eğitimi kavramı, Sanat eğitiminin tarihçesi. Resim-iş öğretiminin genel sanat eğitimi içindeki yeri, gerekliliği. Yaratıcılığın tanımı ve ilgili kuramlar, yaratıcı ortam özellikleri, yaratıcılık ve sanat eğitimi ilişkisi. Okulöncesi çocuklarda yaratıcılık ve resim-iş bağlantıları. Resim-iş öğretiminde okulöncesi çocuk resminin yeri ve grafiksel gelişim basamakları. Okulöncesi çocukların resim-iş çalışmalarında kullanabileceği malzeme bilgisi ve uygulamaları. Okulöncesinde uygulanan resim-iş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması ve değerlendirme.


 

 

Türkçe I: Yazılı Anlatım

Dilin tanım ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri,(anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. 


Türkçe II: Sözlü Anlatım

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münezara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ : Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.


Sınıf Yönetimi

Bu dersin amacı, öğrencilerin sınıf yönetimine ilişkin yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır. Kapsam: sınıf yönetiminin temelleri, sınıf içi olumlu ilişkileri yaratmak (öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci), ailelerle işbirliği, sınıf-içi çalışmaların organize edilmesi, istenilmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesi.