Yasa - Tüzük ve Yönetmelikler

Yasalar
Akademi Yasası  26-2003
Akademi Yasası  25-2006
Akademi Yasası 60-2006 Birleştirilmiş

Tüzükler

Ek Çalışma Ödeneği Tüzüğü

Ders Yükümlülükleri Tüzüğü

Öğretmenlik Meslek Eğitimi Bölümü Kuruluş Tüzüğü

Giriş Sınavları ve Mülakat Tüzüğü

Yönetim Kurulu Toplanma Şekli ve Çalışma Esasları Tüzüğü

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Oluşum, Görev ve Çalışma Esasları Tüzüğü

Pedagojik Formasyon Kazandırma Programları Tüzüğü

Personel Atama ve Görevlendirme Tüzüğü

Öğretim ve Sınav Tüzüğü

Ataturk Ögretmen Akademisi Akademik Yükselme ve Ünvan Tüzüğü

Ek Çalışma Tüzüğü

Akademik Personel Yayın Ödülü Tüzüğü

Atatürk Öğretmen Akademisi Döner Sermaya Tüzüğü

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci Disiplin Tüzüğü

Yönetmelikler

Akademi Konsey Yönetmeliği

Akademi Staj Yönetmeliği

AÖA Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Giriş Sınavları ve Mülakat  Yönetmeliği

Atatürk Öğretmen Akademisi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

Atatürk Öğretmen Akademisi Akademik Amaçlı Konferanslara Katılım Mali Destek Yönetmeliği


 Kaynak : http://mevzuat.kamunet.net/